Bạn đang cần hoàn thành bài nghiên cứu, bài luận tốt nghiệp luận văn thạc sĩ sử dụng phân tích định lượng, nhưng:
✅ Bạn chưa biết cách thao tác, sử dụng phần mềm để thực hiện kiểm định, phân tích.
✅ Chưa có dữ liệu nghiên cứu hoặc gặp nhiều khó khăn để thu thập.
✅ Số liệu đã có nhưng khi chạy kiểm định biến bị loại nhiều, vi phạm các điều kiện kiểm định.
✅ Không kịp thời gian, cần hoàn thành bài trong thời gian ngắn.
Kaas.vn – Dịch vụ SPSS, Eview, Stata, R cung cấp dịch vụ xử lý SPSS, AMOS, SMARTPLS theo yêu cầu. Nếu bạn trong tình trạng gặp những khó khăn như trên, bạn có thể liên hệ team để tối ưu thời gian và hiệu quả bài làm nhé.

GIẢI THÍCH CÁC NỘI DUNG XỬ LÝ

1. Thống kê mô tả

Thực hiện chạy bảng thống kê tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu với các biến định tính, nhân khẩu học và thống kê trung bình với các biến Likert.

2. Cronbach’s Alpha

Xử lý các lỗi gây ra việc không đảm bảo độ tin cậy Cronbach Alpha. Đảm bảo các chỉ số tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định.

3. EFA

Xử lý lỗi ma trận xoay xáo trộn, bị nhảy biến lung tung, biến bị loại gần hết… đảm bảo các kết quả EFA tốt, ma trận xoay phù hợp.

4. Tương quan

Phân tích tương quan Pearson, xử lý lỗi các biến tương quan không phù hợp, biến có ý nghĩa nhưng lại không có tương quan với biến phụ thuộc.

5. Hồi quy

Thực hiện hồi quy bội hoặc hồi quy nhị phân logistics đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí thống kê. Giá trị R Square phù hợp, các biến không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến, không bị tự tương quan.

6. ANOVA, T-Test

Phân tích One-way ANOVA, Independent Sample T-Test (hoặc One Sample T-Test với một số dạng bài) để kết quả phù hợp với dữ liệu thực tế. Đây là phần hỗ trợ rất nhiều cho hồi quy để đưa ra giải pháp, đề xuất giải quyết vấn đề của đề tài. ANOVA, T-Test giúp kiểm tra xem biến phụ thuộc có khác biệt giữa các giá trị của biến định tính không. Ví dụ, kiểm tra xem biến phụ thuộc sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty có khác nhau không giữa khách hàng nam/khách hàng nữ, giữa người trẻ/người già, giữa người học vấn cao/học vấn thấp… để từ đó có được chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau ở từng phân khúc. ANOVA, T-Test là xem 1 biến định lượng có khác biệt ở những giá trị khác nhau của biến định tính hay không.

7. CFA, SEM

Đây là các phân tích trên phần mềm AMOS hỗ trợ cho các đề tài có mô hình phức tạp có biến trung gian. Việc xử lý sẽ giúp mô hình đảm bảo các chỉ số CMIN/DF, CFI, RMSEA, PCLOSE,…, các biến không bị loại ngoài mong muốn, phù hợp với mô hình thực tế.

8. Bootstrap

Đây là kiểm định để đánh giá mô hình SEM ước lượng được có ý nghĩa suy ra tổng thể với cỡ mẫu lớn hay không bằng phương pháp lập lại nhiều lần cỡ mẫu sẵn có.

9. Multigroup

Đây là các phân tích trên phần mềm AMOS hỗ trợ cho các đề tài có mô hình phức tạp có biến trung gian. Multigroup Analysis là phân tích cấu trúc đa nhóm, giúp xem xét sự khác biệt của mô hình SEM giữa các đặc tính khác nhau của biến nhân khẩu học hay không. Ví dụ, kiểm tra xem mô hình hồi quy SEM liệu có khác nhau về giá trị R-square, về mức độ tác động của các biến độc lập, về biến độc lập có ý nghĩa/không có ý nghĩa giữa nam/nữ hay không, giữa người lớn tuổi/trẻ tuổi không,…để từ đó có được chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau ở từng phân khúc. Multigroup Analysis là xem phương trình hồi quy có khác biệt ở những giá trị khác nhau của biến định tính hay không.

Liên hệ:
📗 Kaas.vn – Dịch vụ SPSS, AMOS, Stata, Eview, R… và viết Luận văn
🏡 Địa chỉ: Tòa Z115, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên
☎ SĐT/Zalo: 0947 971 630 (Mr. Tú)
📩 Email: cskh@kaas.vn
📞 Điện thoại: (0208) 6 569 229
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0947 971 630